Άστεγοι – Τεχνικός Ανακύκλωσης

Πρόγραμμα 20 ατόμων: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 550 ωρών (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 200, ΘΕΩΡΙΑ: 175, ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 175). Οι άνεργοι ευπαθών κοινωνκά ομάδων δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ μικτό (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων) ανά ώρα προκατάρτισης-κατάρτισης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

O σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος που απευθύνεται σε αστέγους είναι διττός: αφενός να συμβάλει στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών και αφετέρου στην προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Οι Στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος:

Α. Με την προκατάρτιση επιδιώκεται οι ωφελούμενοι να:

 • Να ενδυναμωθούν οι άστεγοι έτσι ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν κατ’ αρχήν συναισθηματικά – ψυχολογικά από το ασφυκτικό πλαίσιο της ακραίας μορφής κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ως ειδική ομάδα.
 • Να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και επιχειρηματικής επικοινωνίας στις σύγχρονες συναλλαγές.
 • Να κάνουν χρήση αριθμών σε βασικούς χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς.
 • Να αναπτύξουν επαρκώς τις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και αναζήτησης πληροφόρησης στο διαδίκτυο.
 • Να ενημερωθούν για νομικά θέματα που αφορούν σε ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα στέγης, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς.
 • Να γίνει καλύτερη η υλοποίηση της κατάρτισης μέσα από προτάσεις της ίδιας της ομάδας στόχου.


Β. Με την κατάρτιση επιδιώκεται οι ωφελούμενοι να:

 • Να γνωρίσουν τη φύση του περιβαλλοντικού προβλήματος σήμερα και το πώς σχετίζεται με την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Να τοποθετήσουν σε αυτό το πλαίσιο την έννοια και της διαχείρισης απορριμμάτων και τη σημασία της ανακύκλωσης μέσα σε αυτήν. Να γνωρίσουν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση. Να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν επαγγελματικά σε κάποια από τα «ρεύματα» ανακύκλωσης υλικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα να εκπαιδευτούν σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών, την ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου, την κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων. Να μάθουν να μετέχουν σε ολοκληρωμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης κοινού και εφαρμογής της ανακύκλωσης.
 • Παράλληλα να γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, να γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφαρμόζουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, να διακατέχονται από επαγγελματική ευσυνειδησία και να τηρούν τους όρους της συναδελφικής δεοντολογίας.


Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (200 ΩΡΕΣ)

 1. Αλφαβητισμός:γραφή, ανάγνωση, επιχειρηματική επικοινωνία, χρήση αριθμών (70 ώρες).
 2. Θέματα επικοινωνίας ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης (30 ώρες).
 3. Χρήση Η/Υ: Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και διαδικτύου (70 ώρες).
 4. Νομικά θέματα που αφορούν σε ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα στέγης, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς (30 ώρες).


Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (175 ΩΡΕΣ)

 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (6 ώρες).
 2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (12 ώρες).
 3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (30 ώρες).
 4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ – ΚΟΜΠΟΣΤ (30 ώρες).
 5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (30 ώρες).
 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ–ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (32 ώρες).
 7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 ώρες).
 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (5 ώρες).
 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10 ώρες).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (175 ΩΡΕΣ)

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email