Έως 2.700 € επιδότηση σε 50.000 ανέργους μέσα στον Απρίλιο

«Χρυσή» επιταγή για την είσοδο στην αγορά εργασίας προσφέρει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε 50.000 ανέργους. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα βρει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα και δίνει 2.700 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά εντός του Απριλίου. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εργασία τους στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές για 12 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι άνεργοι νέοι σε όλη τη χώρα ηλικίας έως 29 ετών. Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πτυχιούχων θα πάρουν 2.700. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (Λύκειο, ΙΕΚ, TEE) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) θα εισπράξουν 2.400 ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα δωδεκάμηνης εργασίας σε επιχειρήσεις στις οποίες επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν τον Απρίλιο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων θα ετοιμάσει ειδική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων.

  • Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ χωρίς όμως να χρειάζεται να προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση συμμετοχής (στην διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr).
  2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού.
  6. Φωτοτυπία σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με το ΙΒΑΝ.
  7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
  8. Φωτοτυπία πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά (επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, ταυτότητα κ.λπ.) θα προσκομιστούν στο κέντρο εκπαίδευσης που θα επιλέξετε εφόσον έχετε πετύχει.

Αποθηκεύστε – εκτυπώστε τη σελίδα που θα σας εμφανιστεί με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Καταθέστε αμέσως αίτηση μόλις ανακοινωθεί η προθεσμία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται όσοι κατέθεσαν νωρίτερα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στην Μαρία Περάκη, Σύμβουλο Κατάρτισης, τηλ 2102587387

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email