Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων

Σκοπός του προγράμματος:

Η επιμόρφωση εργαζομένων του τομέα των τροφίμων με σκοπό την συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται με την απαίτηση της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 που καθιστά υποχρεωτική όλου του προσωπικού που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Κάθε άτομο που απασχολείται σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, Ξενοδοχεία, Ψητοπωλεία, Φούρνοι, Σούπερ Μάρκετ, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π) που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.
Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Εκπαιδευτές:

Επιστήμονες του τομέα τεχνολογίας τροφίμων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία :

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
  • Εργασιακό περιβάλλον.
  • Πρακτικές καθαρισμού.
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email