Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Α. Kοινοτική πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ

  • Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREGIIIA/PHARECBC «Ελλάδα – Βουλγαρία». Κατάρτιση Ελλήνων και Βουλγάρων ανέργων.

Υλοποιήθηκαν 12 προγράμματα κατάρτισης σε θέματα όπως χρήση πληροφορικής και management. Οι καταρτιζόμενοι ήταν 91 ¨Έλληνες και 50 Βούλγαροι άνεργοι.

  • Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREGIII/A – Πρόγραμμα γειτνίασης «Ελλάδα – ΠΓΔΜ».Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ.

Υλοποιήθηκαν 16 προγράμματα κατάρτισης. ΟΙ καταρτιζόμενοι ήταν 144 Έλληνες άνεργοι καθώς και 57 άνεργοι προερχόμενοι από την ΠΓΔΜ.

Β. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUΑL (Α’ και Β’ κύκλος)

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην υλοποίηση 7 έργων EQUΑL τα οποία είναι:.

  1. «Γυναίκες . απασχόληση και τοπική οικονομία στο Αιγαίο –MEVELGR» με συντονιστή εταίρο την Τεχνική Εκπαιδευτική και διακρατικούς εταίρους από Γαλλία και Ισπανία.
  2. «Άρση εμποδίων και διακρίσεων στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες τεχνικούς» με επικεφαλής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και διακρατικούς εταίρους από Γαλλία και Ολλανδία.
  3. «Ανάπτυξη Συστήματος απόκτησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της προστασίας περιβάλλοντος» με συντονιστή εταίρο το Μουσείο Γουλανδρή – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και διακρατικούς εταίρους από Ιταλία και Βέλγιο.
  4. «Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας» με συντονιστή εταίρο την Κεντρική ¨Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και διακρατικούς εταίρους από Γαλλία και Ισπανία.
  5. «Ανοικτοί δρόμοι για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. και διακρατικούς εταίρους από Ιταλία και Γαλλία.
  6. «Ίσες ευκαιρίες και ανάπτυξη . Δημιουργία μηχανισμού διευκόλυνσης και υποστήριξης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της αρχής των ίσων ευκαιριών στο περιβάλλον της απασχόλησης» με συντονιστή εταίρο τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και διακρατικούς εταίρους από Ισπανία και Κύπρο.
  7. «AGRO – TRAININGNET – Δίκτυο κατάρτισης αγροτών» με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Γεωργικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ) και διακρατικούς εταίρους από Ιταλία.

Γ. Κοινοτική Πρωτοβουλία URBANII

Η Τεχνική Εκπαιδευτική είχε εμπλοκή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών του Δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου Κρήτης» υλοποιώντας 1 πρόγραμμα 300 ωρών εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε 20 μετανάστες, παλιννοστούντες και τσιγγάνους καθώς και 4 προγράμματα κατάρτισης 280 ωρών το καθένα για 73 άνεργους μόνιμους κάτοικους της περιοχής παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email