Τεχνολογία ΚΝΧ για έξυπνα κτίρια

Σκοπός του προγράμματος
Η απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ΚΝΧ partner το οποίο δίνει την δυνατότητα σε τεχνικούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων να αναλαμβάνουν μελέτες και έργα κατασκευής ή μετατροπής «έξυπνων» ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που μπορούν να προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη μέσα από ειδικό λογισμικό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν με νέα πεδία τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους.
 • Μελετητές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να προδιαγράφουν εγκαταστάσεις νέας τεχνολογίας.
 • Κατασκευαστές που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τα κτίρια που κατασκευάζουν εφαρμόζοντας την τεχνολογία ΚΝΧ.
 • Πωλητές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προωθούν αποτελεσματικά στην αγορά προϊόντα τεχνολογίας ΚΝΧ.
 • Μηχανικούς δικτύων που ενσωματώνουν και υλοποιούν στην πράξη την τεχνολογία διαδικτύωσης έξυπνων κτιρίων (αυτοματισμοί, πρόσβαση από απόσταση κ.λ.π.).
 • Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν την τεχνολογία ΚΝΧ στη διδασκαλία των μελλοντικών τεχνικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εκπαιδευτές:

Ηλεκτρονικοί μηχανικοί, εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι tutors από την ΚΝΧ Association

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Υπάρχουν προγράμματα 2 επιπέδων:

 1. Το πρόγραμμα Basic το οποίο μετά από εξετάσεις οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού KNX partner.
 2. Το πρόγραμμα Advance το οποίο εμβαθύνει και πραγματεύεται ολοκληρωμένες εφαρμογές.

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και συμπεριλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικές προσομοιώσεις εγκαταστάσεων ΚΝΧ.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης.

Περιεχόμενα του προγράμματος KNX BASIC:

 • Επιχειρηματολογία Συστήματος.
 • Τοπολογία.
 • Τηλεγράφημα.
 • Συσκευές BUS.
 • Γραμμή Ισχύος 110.
 • KNX RF.
 • Εγκατάσταση.
 • Λογισμικό ETS 5 Σχεδιασμός έργου Επαγγελματικό – Βασικό.
 • Λογισμικό ETS 5 Ανάθεση – Προγραμματισμό.
 • Λογισμικό ETS 5 Διαγνωστικά.

Περιεχόμενα του προγράμματος KNX Advanced:

 • Προσαρμοστές –Couplers.
 • Ασφαλής σχεδιασμός.
  Σημαίες- Flags.
 • Ολοκληρωμένες Εφαρμογές.
 • Ενδολειτουργικότητα – Interworking.
 • Λογικές διαδικασίες.
 • Τεχνολογία ασφαλείας.
 • Συμπληρωματικά εργαλεία.
 • Συστήματα οπτικοποίησης.
 • Έλεγχος φωτισμού.
 • KNX και Smart metering.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email