Έργα στην Ρουμανία

Η Τεχνική Εκπαιδευτική από το 2008-2018 δραστηριοποιήθηκε στην Ρουμανία συμμετέχοντας ως διακρατικός εταίρος σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η συνεργασία της με δημόσιους φορείς, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της εξασφάλισε μια τεράστια εμπειρία και συμβάσεις ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δράσεις που ανέλαβε η Τεχνική Εκπαιδευτική είχαν στόχους μεταξύ άλλων :

 

  • Την βελτίωση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών.
  • Την ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και καριέρας.
  • Την εκπόνηση μελετών για την ίδρυση δομών στήριξης των ευπαθών ομάδων (π.χ. ρομά).
  • Την δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Ρουμανίας.
  • Την υλοποίηση ερευνών πεδίου για το προφίλ και τις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Την στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε συνάφεια με τις ανάγκες των ομάδων στόχου και την τοπική οικονομία.
  • Την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των κρίσιμων κρίκων στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας και αντιμετώπισης του 
  • κοινωνικού αποκλεισμού.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email