ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ STEM

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 200 ωρών «STEM εκπαίδευση και εκπαιδευτική ρομποτική για εκπαιδευτές ανήλικων και ενηλίκων».

Στόχος του προγράμματος: Η εκπαίδευση εκπαιδευτών στο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής με χρήση ανοιχτών λογισμικών που θα απευθύνονται σε παιδιά ή και ενήλικους.

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι πολλαπλές διαστάσεις της STEM εκπαίδευσης που δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαιδευτική ρομποτική αλλά αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση της εκπαίδευσης. Θα αναλυθούν τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της, θα δημιουργηθούν από τους εκπαιδευομένους ρομποτικές διατάξεις με χρήση πλατφόρμας Arduino, αισθητήρων και συσκευών εξόδου με παράλληλη ανάπτυξη ολοκληρωμένων διδακτικών σεναρίων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Εκπαιδευτές προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ.
 • .Πληροφορικούς που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτές ιδιωτικών κέντρων STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Φοιτητές με ενδιαφέρον για απασχόληση στην STEM εκπαίδευση.
 • Γονείς.

Εκπαιδευτές: Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι κάτοχοι εξειδικευμένων μεταπτυχιακών τίτλων στο STEM εκπαίδευση, με εμπειρία στην εκπαίδευση STEM σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ερευνητική /επιστημονική δράση στο αντικείμενο.

Δομή – περιεχόμενο προγράμματος:

Το πρόγραμμα είναι υβριδικό και αποτελείται από δύο κύκλους των 100 ωρών για διάστημα 1 μήνα ο κάθε κύκλος.

 • 20 ώρες διαλέξεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις (Δια ζώσης).
 • 50 ώρες μελέτη, προετοιμασία, εκπόνηση εργασιών, δραστηριοτήτων παρουσίαση (Εξ αποστάσεως).
 • 30 ώρες υποστήριξη, αξιολόγηση (Σύγχρονη και ασύγχρονη).

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πάρουν ένα SET Arduino compatible που συμπεριλαμβάνει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία STEM project (πλακέτα με μικροεπεξεργαστή, αισθητήρες, κινητήρες, βάσεις, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλωδιώσεις)

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης, χρήση, εξοικείωση και προγραμματισμό του ARDUINO.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει επέκταση των δραστηριοτήτων STEM με σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων STEM με τη χρήση απλών υλικών και ρομποτικών κατασκευών.

Στους εκπαιδευόμενους του 2ου Κύκλου θα δοθεί επιπλέον εξοπλισμός (Robot Car Kit και τα απαραίτητα μηχανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία) για υλοποίηση STEM project.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή/και προγραμματισμού.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/31.07.2017 που αφορά τα «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων για Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ., ΣΔΕ».

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email