Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων

Α. Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» – «Κοινωνία της πληροφορίας»

  1. Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε πιστοποιημένα ΚΕΚ. Υλοποιήθηκαν 64 προγράμματα 200 ωρών το καθένα. Οι καταρτιζόμενοι ήταν 1514.
  2. Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Υλοποιήθηκαν 26 προγράμματα. Οι καταρτιζόμενοι ήταν 520 .
  3. Κατάρτιση εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες Πληροφορικής . Υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα 250 ωρών το καθένα . Οι καταρτιζόμενοι ήταν 80.

Β. Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα»

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε σε 5 διαγωνιστικές διαδικασίες στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος και υλοποίησε 37 προγράμματα κατάρτισης για 774 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις.

Γ. Προγράμματα κατάρτισης Ελεγκτών ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει αδειοδοτηθεί από την Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών(ΔΑΧΜ) για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης ελεγκτών ιδιωτικών ΚΤΕΟ διάρκειας 120 ωρών, καθώς και για την υλοποίηση του σεμιναρίου ετήσιας συμπληρωματικής επιμόρφωσης τεχνικών διευθυντών των ΙΚΤΕΟ διάρκειας 24 ωρών. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί  15 προγράμματα επιμόρφωσης ελεγκτών και 3 προγράμματα συμπληρωματικής επιμόρφωσης διευθυντών. Συνολικά  επιμορφώθηκαν 350 άτομα.

Δ. Κατάρτιση σε συστήματα αυτοματισμού για «Έξυπνα Κτίρια»- Τεχνολογία ΚΝΧ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ανήκει στο διεθνές δίκτυο πιστοποιημένων Κέντρων Εκπαίδευσης της ΚΝΧ Association για την παροχή του βασικού σεμιναρίου τεχνολογίας ΚΝΧ. Η τεχνολογία ΚΝΧ επιτυγχάνει την διασύνδεση των ηλεκτρολογικών λειτουργιών ενός κτιρίου σε ένα ενιαίο δίκτυο και τον προγραμματισμό τους μέσα από ειδικό λογισμικό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την άνεση του χρήστη και την ασφάλεια. Το σεμινάριο έχει διάρκεια 40 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε ειδικά διαμορφωμένες προσομοιώσεις «έξυπνων κτιρίων».Μετά από εξετάσεις οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού διεθνούς αναγνώρισης του ΚΝΧ partner. Έχουν πραγματοποιηθεί 21 προγράμματα και έχουν επιμορφωθεί  200 άτομα.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email