Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.200 εργαζομένων σε ειδικότητες στον τομέα των κατασκευών με έμφαση στους τομείς των Smart buildings και των Τεχνικών Προσφορών.

Οι ειδικότητες στις οποίες μπορούν να καταρτισθούν οι ωφελούμενοι είναι:

  • Στέλεχος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
  • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες (Ο ωφελούμενος επιδοτείται με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα Διοικητικά κέντρα των παρακάτω Περιφερειών. Σε κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός ωφελουμένων.

ΠεριφέρειαΤιμή δεικτών (ωφελούμενοι)
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη50
Κεντρική Μακεδονία54
Θεσσαλία238
Ήπειρος264
Δυτική Ελλάδα118
Δυτική Μακεδονία21
Ιόνια Νησιά12
Πελοπόννησος70
Βόρειο Αιγαίο21
Κρήτη49
Αττική200
Στερεά Ελλάδα87
Νότιο Αιγαίο16
Σύνολο1.200

Στην Πράξη περιλαμβάνεται Πιστοποίηση ανά ειδικότητα, από φορέα αναγνωρισμένο από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email