Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων

Ξεκινούν στην Αττική τα Προγράμματα  Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

 

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Περιλαμβάνει 8μηνη τοποθέτηση σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και κατάρτιση. .

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης και περιλαμβάνει:

  • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 – 150 ωρών ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που έχει επιλέξει ο/η ωφελούμενος/η.
  • Εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους/τις ωφελούμενους/ες ηλικίας έως και 54 ετών

προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη σε τμήμα κατάρτισης είναι τα παρακάτω:

  1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι ο/η ωφελούμενος/η απασχολείται στον συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Αριθμός αίτησης συμμετοχής στην δράση.
  4. Τα 2 αντικείμενα κατάρτισης που δηλώθηκαν στην αίτηση.

Τα προγράμματα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31/05/2021

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνήστε στο 2102587387 ή  συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email