Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

Σκοπός του προγράμματος

Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και η εκπαίδευση στις διαδικασίες και τα βήματα που απαιτούνται για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων σε ενεργειακά έργα του δημοσίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

Σε μηχανικούς, οικονομολόγους και στελέχη τεχνικών εταιρειών οι οποίοι είναι μελετητές, σύμβουλοι ή προμηθευτές του Δημοσίου

Εκπαιδευτές:

Μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων του δημόσιου τομέα.

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 ώρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

Ενότητα 1: Το Ενεργειακό προφίλ φορέων του Δημοσίου

Ενότητα 2: Το πρόβλημα του οδοφωτισμού

Ενότητα 3: Το πρόγραμμα net metering & virtual net metering

Ενότητα 4: Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

Ενότητα 5: Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Ενότητα 6: Project Financing ΕΤΕΠ & ΤΠΔ για ενεργειακά έργα στο Δημόσιο.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email