Νέο Voucher 30-45 ετών, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης στον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος για την προώθηση στην Απασχόληση 3.000 ανέργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.   

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε ΕΔΩ

Η επιταγή κατάρτισης (training voucher) περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση – on the job training – διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 • επίδομα θεωρητικής κατάρτισης: 2.000,00 Ευρώ(400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • επίδομα πρακτικής άσκησης : 800,00 Ευρώ(200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης:

Οι ωφελούμενοι/ες επιλέγουν μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση),
 • Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση, επίπεδο Β2 αγγλικής γλώσσας),
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό ή οικογενειακό) 2017.
 • Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ (όπου θα εμφανίζονται Α.Μ.Α. (Α.Μ. ΙΚΑ) & Α.Μ.Κ.Α.)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00, στα τηλέφωνα: 210-2587386 – 7 – 8

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email