Σεμινάρια εκπαίδευσης – Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Τα Σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών απευθύνονται σε

  • Διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ
  • Πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης
  • Μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας

Πλεονεκτήματα/Παροχές

  • Αξιόπιστη θεωρητική εκπαίδευση
  • Παροχή επίσημου εκπαιδευτικού υλικού του ΤΕΕ (3 εγχειρίδια)
  • Εκμάθηση χρήσης του λογισμικού ΤΕΕ- ΚΕΝΑΚ
  • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά κτίρια
  • Αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΤΕΕ

Οι εκπαιδευτές είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές με πολύχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία σε ενεργειακά θέματα

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές Κτιρίων

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές λεβήτων & εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές εγκαταστάσεων Κλιματισμού

 

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email