DigiFem

Το έργο συμβάλλει στις προσπάθειες για τη μείωση της ανεργίας των νέων γυναικών, (18 – 38) και την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί μέσω της μη –τυπικής και άτυπης κατάρτισης / εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν την βάση παραγωγής πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων εφ’ όσον παρέχουν ικανότητα στις ωφελούμενες, προσαρμογής σε διαφορετικές ανάγκες του εργασιακού χώρου.

Μέσα από την παραγωγή του ηλεκτρονικού εργαλείου DigiFem, το οποίο για την καλύτερη χρήση και κατανόηση του συνοδεύεται από MOOC μαθήματα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση, παρέχονται στις νέες γυναίκες ευκαιρίες προκειμένου να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, με στόχο την ένταξη και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με ένα υποστηρικτικό μηχανισμό χαμηλού κόστους ο οποίος διερευνά με απλό τρόπο τα βήματα που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, επιτρέποντας στις νέες γυναίκες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας, στην ευρωπαϊκή ένωση.

Τέλος το έργο επιδιώκει να συνδέσει την έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση, προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων, με την δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την αναγνώριση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στα μη τυπικής / άτυπης μάθησης, και την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενισχυτικής της επικοινωνίας μεταξύ ωφελουμένων.

Ομάδες στόχοι

Το έργο είναι δομημένο έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι προς όφελος τριών ομάδων-στόχου:

 1. Τελικοί χρήστες: νέες άνεργες γυναίκες και γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης Κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να έχουν ελάχιστη συμμετοχή 240 ανθρώπων σε κάθε Χώρα.
 2. Οι ερευνητές / εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, μέντορες. Αναμένεται να εκπαιδεύσει, ελάχιστο 60 άτομα σε κάθε Χώρα.
 3. ΜΚΟ, φορείς εκπροσώπησης γυναικείας επιχειρηματικότητας, οργανώσεις εκπροσώπησης γυναικών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Συμμετοχή των φορέων αυτών στο πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τους 50 φορείς, τόσο από τις συμμετέχουσες χώρες αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Παραδοτέα

 1. e-toolDigi-Fem: Έρευνα για την ανάπτυξη εργαλείου.
 2. Πειραματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών MOOC, μεθοδολογία και περισσότερα προιόντα ΤΠΕ. Επίσης, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για κατάρτιση, εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων.
 3. Διακρατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.
 4. Εθνικές Έρευνες και ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των γυναικείων δεξιοτήτων / ικανοτήτων, (με βάση το EQF και μονάδες πιστοποίησης ECVET), και παραγωγή του επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
 5. Pilotcourses, (τουλάχιστον 12 πιλοτικά), για τα προϊόντα ΤΠΕ, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
 6. Ανάπτυξη πλατφόρμας επικοινωνίας και δικτύωσης των δικαιούχων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και επίπεδο ευρωπαϊκών δικτύων (δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων για την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πρακτικών, προτάσεων).
 7. Δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του έργου: ευαισθητοποίηση των πιο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
 8. Δραστηριότητες αξιολόγησης.

Διακρατικότητα

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 6 διακρατικούς εταίρους:

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ –ΕΛΛΑΔΑ, www.teiath.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ, techniki-ekp.gr

AJOFM COVASNA – ROMANIA, www.covasna.ajofm.ro

BFI OO – AUSTRIA, www.bfi–ooe.at

UNIVERSITY DUISBURG-ESSEN, DEUTSCLAND, www.uni-duisburg-essen.de

STAFF CONSULT – ITALY, www.staffconsult.it

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email