Youthcoach

Το έργο Youthcoach είναι μια διακρατική ευρωπαϊκή σύμπραξη ΕΕΚ που έχει ως στόχο να μεταφέρει, προσαρμόσει και να εφαρμόσει καινοτόμα έργα και προϊόντα τα οποία:

 1. Στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην αρχική ΕΕΚ,
 2. να συμβάλει στη μείωση του υψηλού αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν την ΕΕΚ,
 3. να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες και ειδικά τις εγκάρσιες δεξιότητες επιχειρηματικότητας των νέων εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ και
 4. στην επικύρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων αυτών των νέων μαθητών σύμφωνα με την Ευρώπη του 2020, και τους στόχους Erasmus+.

Το έργο στοχεύει στην πρόληψη της διαρροής από την ΕΕΚ μέσα από μια πολυδιάστατη άποψη, και συμμετέχουν εταιρείες, οργανισμοί ΕΕΚ και φορείς διδασκόντων και εκπαιδευτών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των καθηγητών και εκπαιδευτών και νέων εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση μέτρων στήριξης για τους νέους στην ΕΕΚ, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές έννοιες, συγχωνεύοντας τες σε ένα ολοκληρωμένο προφίλ ικανοτήτων και πρόγραμμα σπουδών για αρμόδιους Youthcoaches παράγοντας μια εργαλειοθήκη για αυτούς.

Η κοινοπραξία υπάρχει από τέσσερις βασικούς εταίρους (από τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία) και τέσσερις εταίρους μεταφοράς (Κροατία, την Ισπανία, την Ελληνική και την Ιταλία), μεταξύ των οποίων και φορείς παροχής ΕΕΚ -κατάρτιση μη κερδοσκοπικών και ιδιωτικών, συμβουλευτικών οργανισμών – μερικοί από τους οποίους συνδέονται άμεσα με κοινωνικούς εταίρους και ενώσεις επιχειρήσεων – καθώς και ενός περιφερειακού δικτύου.

Οι βασικοί εταίροι παρέχουν έννοιες ορθών πρακτικών και προϊόντων από τις δικές τους εμπειρίες και την δική τους χώρα, δίνοντας έμφαση στις έννοιες της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της βοηθητικής εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης, Youthcoaching και EBC * L επιχειρήσεων, και την προσαρμογή τους, αλλά και μεταφορά στις ειδικές ανάγκες των χωρών τους. Σε αυτή τη βάση μπορούν να αναπτύξουν από κοινού ένα train-the-trainer-course και άλλα πιλοτικά σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς στις περιοχές τους. Μια κοινή διακρατική ημερίδα στην Κροατία με επιλεγμένους συμμετέχοντες από τους χειριστές της εκπαίδευσης θα προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών, την ανατροφοδότηση / αξιολόγηση και προσαρμογή του προγράμματος και τη διασφάλιση της διακρατικής διάστασης και της δικτύωσης.

 • Τα προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν έκθεση ανάλυσης των αναγκών των εταίρων, η οποία αναπτύσσεται μέσω της έρευνας των εταίρων και συνεντεύξεις από τοπικούς φορείς. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών βασίζεται σε ένα κοινό προφίλ ικανοτήτων (το οποίο προσδιορίζεται στην βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την παροχή ECVET) και ένα πρόγραμμα σπουδών με εκπαιδευτικό υλικό, που μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Μια «εργαλειοθήκη» παρέχει περαιτέρω εργαλεία, και μεθόδους για την ΕΕΚ / καθηγητές, trainers και κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με νέους ανθρώπους με μειονεκτήματα, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της ΕΕΚ. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην:
 • Προώθηση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων.
 • Την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης.
 • Την προώθηση των ικανοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα (EBCL)

Περαιτέρω προϊόντα του έργου είναι η διακρατική ημερίδα με επιλεγμένους συμμετέχοντες από τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις και την κοινή τελική διάσκεψη στην Ισπανία.

Τα συνολικά αποτελέσματα του έργου ορίζονται στην:

 • Αυξημένη γνώση και τις ικανότητες των φορέων που ασχολούνται με τις διάφορες ομάδες-στόχους, προκειμένου να αποτρέψουν την αποχώρηση από την ΕΕΚ.
 • Μεταφορά, προσαρμογή και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
 • Την προώθηση κοινών προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο για να αποτρέψουν την αποχώρηση νέων από την ΕΕΚ.
 • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και της δικτύωσης.

Το έργο έχει αντίκτυπο στους:

 • Νέους με πολλά μειονεκτήματα (αύξηση ικανοτήτων και προώθηση της προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων),
 • σε διδάσκοντες ΕΕΚ, trainers, instructors και κοινωνικούς λειτουργούς (καλύτερη καθοδήγηση και η εκπαίδευση και αύξηση των ικανοτήτων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, προσωπικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των νέων) και
 • Εταιρείες (καλύτερη συνεργασία με τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τοπικών φορέων).

Επιπλέον, το έργο συμβάλλει στην:

 • Αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων (νέες έννοιες, εργαλεία και σεμινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών) και
 • Αύξηση των ικανοτήτων των περιφερειακών / τοπικών φορέων.

PROJECT WEBSITE:

www.youthcoach.cz

Project Partners

Coordinator:

AKLUB Centrum vzdelavani a poradenstvi

Ricni okruh 26

794 01 Krnov

Czech Republic

https://www.aklub.org

Project partners:

inab – Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH

Schimmelbuschstr. 55

40699 Erkrath

Germany

https://www.bfw.de/

BFI OOE – Berufsfoerderungsinstitut Oberoesterreich

Muldenstrasse 5

4020 Linz

Austria

https://www.bfi-ooe.at

Atama agencija za zaposlovanje, d.o.o.

Slovenska cesta 55c

1000 Ljubljana

Slovenia

http://www.atama.si

Partner organisation

 Seite 8 von WIFI d.o.o.

ILICA 242

10000 Zagreb

Croatia

http://www.wificroatia.hr

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali

via Gianna Giglioli Valle, 11

Reggio nell’Emilia

Italy

IDT – Asociación Impulso Internacional para el Desarrollo Territorial

c/Acebo nº12, 4ºA

06800 Mérida

Spain

http://www.asidt.eu

TECHNIKI EKPEDEFTIKI K.E.K. S.A.

34A, AVEROF str.

142 32 – NEA IONIA

Greece

https://techniki-ekp.gr

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email